Pytania i odpowiedzi

Dlaczego warto uczestniczyć w jego tworzeniu

Izabeliński Budżet Partycypacyjny (IBP) 2023 to okazja do tego, abyś współdecydował o tym, na co zostanie wydatkowana część budżetu Gminy. W ramach IBP 2023 możesz zgłaszać i promować własne ciekawe pomysły na rzecz mieszkańców, a tym samym przyczyniać się do poprawy funkcjonowania całej gminy.

Kto może zgłaszać projekty do IBP 2023

Propozycję projektu do IBP 2023 może zgłosić każdy mieszkaniec gminy Izabelin, który jest zarejestrowany w rejestrze mieszkańców gminy na pobyt stały.

Jakie projekty mogą być finansowane z IBP 2023

Ze środków IBP 2023 mogą być finansowane projekty:

• które należą do zadań własnych Gminy, 

• które można zrealizować w lokalizacji i koszcie zaproponowanych w projekcie, 

• których efektem będzie nowa infrastruktura lub usługa dla mieszkańców, z której będą oni mogli korzystać nieodpłatnie. 

Przykłady projektów realizowanych u naszych sąsiadów: projekt edukacyjno-rozwojowy dla dzieci 6–9 lat; HIP-HOP Festiwal; rozbudowa skateparku; publiczny dostęp do AED (automatycznych defibrylatorów zewnętrznych) w gminie; grupa wsparcia i spotkania psychoedukacyjne dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu, pomoc terapeutyczna dla dzieci z zaburzeniami rozwoju; przeprowadzenie nasadzeń roślinności zimozielonej, która ma zdolności absorbujące zanieczyszczenia z powietrza; zakup filmów dla dzieci oraz gier edukacyjnych do gminnej biblioteki; zakup quada ratowniczego wraz z osprzętem dla OSP.

Skąd pobrać i gdzie złożyć wypełniony formularz projektu do IBP 2023

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny od 30 maja do 3 lipca 2022 r. w punktach konsultacyjnych oraz na stronie izabelin.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski.

Czy jeśli Twój pomysł zostanie wybrany w głosowaniu, dostaniesz pieniądze na jego realizację

Nie. W ramach IBP 2023 nie przyznajemy dotacji. Wybrane w głosowaniu projekty realizujemy my – Gmina.

Czy możesz wskazać realizatora projektu

Nie możesz wskazać realizatora projektu. My go wybierzemy – zgodnie z zasadami, jakie obowiązują dysponentów środków publicznych.

Kto może głosować na projekty

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec gminy Izabelin, który jest zarejestrowany w rejestrze mieszkańców gminy na pobyt stały.

Kiedy i jak możesz zagłosować na projekt

Możesz oddać głos na stronie izabelin.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski oraz w punktach konsultacyjnych. Głosowanie na projekty będzie trwało od 29 sierpnia do 18 września 2022 r.

Które projekty trafią do realizacji

Do realizacji w ramach IBP 2023 trafią te projekty, które uzyskały najwięcej głosów. Wyniki głosowania podamy 20 września 2022 r.