Izabeliński Budżet Partycypacyjny

Etapy procesu decyzyjnego

 • Ikona megafonu
  Kampania informacyjno-edukacyjna 11.05.2022 08:00
 • Ikona listy projektów
  Zgłaszanie projektów 30.05.2022 00:00 03.07.2022 23:59
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem
  Weryfikacja zgłoszonych projektów 04.07.2022 08:00 16.08.2022 11:00
 • Ikona ekranu monitora komputerowego
  Prezentacja projektów 16.08.2022 12:00
 • Ikona dymków komentarzy
  Głosowanie 29.08.2022 08:00 18.09.2022 23:59
 • Ikona gwiazdy
  Ogłoszenie wyników 20.09.2022 12:00